ProVantage Upgrades: Plow HD Wear Bar

PLOW HD WEAR BAR

  • Wear-form steel construction
  • Lasts up to 50% longer than standard wear bars


PN 84050 (50") 
PN 84054 (54") 
PN 84060 (60") 
PN 85287 (72")